Аудит команди менеджерів / Оцінка компетенцій

Багато компаній, впроваджуючи нову корпоративну стратегію або змінюючи існуючу або поглинаючи бізнес хочуть оцінити персонал організації.

В сучасних умовах власнику/менеджеру бізнесу важливо оточити себе талановитими працівниками, які ефективно працюють на результат.

Ми допомагаємо виявити ефективних менеджерів, сильні сторони та потреби у розвитку управлінських команд, як цього вимагає стратегія компанії, шляхом проведення структурованих глибинних співбесід з кожним менеджером, складання рейтингу та порівняння рівня розвитку компетенцій із зовнішніми еталонами.

За умови тісної співпраці консультантів з керівником компанії процес оцінки можна адаптувати під конкретні потреби компанії та провести швидко.

Типово ми використовуємо 9-10 критеріїв щоб оцінити кожного учасника аудиту за навичками (чи має менеджер конкретну навичку або досвід і чи може застосувати її в робочих ситуаціях) та важливість навички (чи потрібна конкретна навичка на даній посаді). Кожну навичку консультанти оцінюють за 5-бальною шкалою і порівнюють із стратегічними потребами компанії, які визначає її керівник перед початком аудиту.

Ми проводимо аудит наступних ключових управлінських компетенцій:

 • Стратегічне мислення
 • Розуміння бізнесу
 • Прийняття рішень
 • Лідерство
 • Командний дух
 • Зарядженість енергією та ентузіазм
 • Орієнтація на результат
 • Емоційний інтелект
 • Підприємництво
 • Високий рівень професіоналізму

Ці ключові компетенції можна доповнити іншими, напр., для сервісної компанії компетенція «Орієнтація на клієнта та результат» може бути ключовою. Додаткові компетенції ми обговорюємо та погоджуємо з керівництвом компанії до початку аудиту.

Результати проведеного аудиту ми представляємо управлінській команді та індивідуально обговорюємо з кожним учасником аудиту, щоб акцентувати увагу на сильних сторонах та важливих ділянках, в яких конкретній групі менеджерів може бракувати знань та досвіду.

Задокументовані результати аудиту можна використовувати для:

 • Підбору зовнішніх кандидатів
 • Заповнення вакансій з внутрішніх ресурсів
 • Коучування менеджерів
 • Прийняття рішень про кар'єрне просування
 • Побудови команди
 • Стратегічного планування
 • Складання індивідуальних планів розвитку менеджерів
 • Опитування працівників для виявлення думок та ставлень
Домашня Карта сайту Контакти